Културно-туристичка рутa

„Знамените жене у култури и науци“ – дизајнирање искуства кроз заједничку руту и производ

Концепт руте

Kонцепт руте

Концепт руте, атракције и места на рути дефинисане су на основу следећих елемената:

 1. Студија о знаменитим женама у култури и науци за подгранично подручје Србије и Мађарске спроведене за потребе пројекта. Ове студије садрже податке о мапирању важних жена у прекограничном региону Србије и Мађарске, са детаљима о њиховом животу и раду, занимљивим чињениицама и биографијама, али и пописом места и културног наслеђа повезаних са тим женама.
 2. Географски критеријум јер је циљ био да се што равномерније обухвати територија прекограничног простора, како би туристи добили што бољу слику о регији, а истовремено омогићила равноправнија расподела потенцијалних бенефита од културно-туристичке руте.

У основи свака знаменита жена је посматрана кроз примарну локацију на рути. Из објективних разлога велики број знаменитих жена је био везан за већа насеља, која имају и навећу привлачну моћ (ту предњаче Нови Сад и Сегедин), али су студије обухватиле и мања места која се везују за рођење, живот и рад знаменитих жена.

Културно-туристичка рута „Знамените жене у култури и науци“ може се поделити на:

 • Главну руту која обухвата наслеђе поменутих шест градова у Србији и Мађарској (Нови Сад, Сомбор и Суботица, а у Мађаркој: Сегедин, Кечкемет и Мако)
 • Споредну, додатну руту, за туристе који желе обогаћено искуство и дуже путовање и истраживање. Ова додатна рута обухвата наслеђе мањих места изван кључних шест тачака руте, а то су:
 • Родна кућа Исидоре Секулић у Мошорину.
 • Галерија наивне уметности у Ковачици (Зузана Халупова).
 • Дворац Дунђерски (дворац Каштел) у Кулпину (Ленка Дунђерски).
 • Галерија Зуске Медвеђове у Бачком Петровцу.
 • Народно позориште „Тоша Јовановић“, Зрењанин (Емилија Поповић).
 • Галерија савремене уметности Културног центра Панчева (Олга Смедеревац).
 • Народно позориште „Стерија“ у Вршцу (Султана Цујков).
 • Змајеве Дечје Игре (Гроздана ОлујиЋ).
 • Зграда Задужбине Баронице Еуфемије Јовић у Бечеју.
 • Библиотека Гемеши Естер .
 • Културни центар у Илешу.
 • Културно-уметнички центар Хађмахаза.
 • Кишкун музеј.
 • Гробље у Калочи.
 • Палата Рек у Сегедину.

Мисија, визија и циљеви руте

МИСИЈА

Подизање свести о значајном доприносу жена култури и науципрекограничног региона Мађарске и Србије, и смањивање родне неједнакости у овом домену, повећањем препознатљивости и атрактивности културног наслеђа повезаног са значајним женама.

ВИЗИЈА

Регионално препознатљива прекогранична  културно-туристичка рута између Мађарске и Србије која промовише културне вредности и наслеђе везано за знамените жене у науци и култури кроз савремено,побољшано и диверзификовано туристичко искуство прилагођено потребама туриста и локалног становништва.

ЦИЉЕВИ

Из наведене мисије и визије произилази неколико важних циљева културно-туристичке руте:

 1. Повећање броја посетилаца у прекограничном региону Србије и Мађарске
 2. Осавремењавање туристичког искуства употребом савремених технологија (мултимдијалне изложбе, проширена реалност)
 3. Повезивање кључних актера у култури и туризму ради промоције наслеђа везаног за знамените жене и креирања културно-туристичког производа
 4. Креирање бренда наслеђа везаног за знамените жене у култури и науци
 5. Подизање свести о значајном доприносу жена култури и науци прекограничног региона

Партнери и буџет:

 • Музеј Града Новог Сада (219.946,00 еур)
 • РЕОК Музеј, Сегедин  (134.800,00 еур)
 • Еуротендер, Сегедин   (56.810,00 еур)
 • Укупан буџет: 411.355,00 еур

Главни циљ пројекта:

Јачање и диверзификација прекограничне туристичке понуде Мађарске и Србије кроз стварање заједничке културно-туристичке руте која ће повећати број посетилаца, унапредити туристичко искуство и промовисати културно наслеђе које се односи на познате жене у науци и култури

Главни циљеви и задаци пројекта:

Задатак 1: Стратешки документ Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци (дефинисање концепта руте, менаџмент и маркетиншки модел)

Задатак 2: Мултимедијална, високотехнолошка интерактивна холограмска изложба која промовише живот и рад српских и мађарских познатих жена у култури и науци

Задатак 3: Мобилна апликација која настоји да пружи занимљиве информације о значајним женама на одабраним местима на рути, док ће посетиоци имати прилику да чују приче о њиховом животу и достигнућима (атракције и геолокације ће бити повезане са приче и приче)

Задатак 4: Платформа за брендирање жена у култури и науци – онлајн платформа за дигитално приповедање, која ће промовисати сва места и атракције на рути коју прате приче познатих жена и њихових достигнућа.

Резултати пројекта:

 1. Спроведене студије о знаменитим женама у култури и науци у Србији и Мађарској
 2. Креиран Стратешки документ Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци“
 3. Креирана брендинг платформа Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци“