Знамените жене у науци и култури:

– дизајнирање, искуства кроз заједничку туристичку руту и производ

се наслања на циљеве, структуру и  резултате пројекта Гордане Стојаковић, ЗИС А-0117/2017 „Знамените жене Новог Сада: истраживање, мапирање, (ре)интерпретација и валоризација башстине жена у Војводини и Србији.“ те наставља развој истраживања тематике знаменитих жена у науци и култури, користћи наведене резултате.

Културно-туристичка рутa

„Знамените жене у култури и науци“

О пројекту

Пројекат Знамените жене у науци и култури: креирање искуства кроз заједничку културно-туристичку руту и развој производа у прекограничном региону Србије и Мађарске“ се бави проблемом родне неједнакости у култури и науци и недостатком промоције и препознавања културног наслеђа повезаног са значајним женама у науци и култури у прекограничном региону Мађарске и Србије.

Као главни циљ пројекта истиче се јачање и диверзификација прекограничне туристичке понуде Мађарске и Србије стварањем заједничке туристичке руте везане за важне жене у науци и култури, што ће

  1. повећати број посетилаца,
  2. побољшати туристичко искуство и
  3. побољшати промоцију културног наслеђа повезаног са важним женама прекограничног региона Србије и Мађарске.

На овај начин, пројекат тежи јачању односа двеју земаља у контексту положаја жена у друштву, промоције културних вредности и наслеђа повезаних са овом темом, мултикултурализма и туристичког развоја.

Културно-туристичка рута почеће у Новом Саду и завршити у Сегедину, повезујући важна места, музеје и галерије, који су повезани са животом и радом познатих жена из културе и науке Мађарске и Србије. Додана вредност пројекта је подизање свести о улози жена у култури и науци у прекограничном региону – промоција родне равноправности у области културе, уметности и науке, кроз едукативне вођене обиласке у музејима прилагођене различитој циљној публици.