Партнери

Културно-туристичка рутa „Знамените жене у култури и науци“- дизајнирање искуства кроз заједничку руту и производ

Партнери

Музеј града Новог Сада

Музеј града Новог Сада је музеј комплексног типа посвећен прикупљању, заштити, презентацији и интерпретацији вишеслојне и мултинационалне културне баштине са простора Новог Сада и подручја која му гравитирају.

Поштујући принципе модерне музеолошке праксе и пратећи савремене научне тенденције стручњаци Музеја града Новог Сада стварају услове сигурне заштите културних артефаката, чијим презентовањем, као својеврсног медија, омогућавају објективну интерпретацију чињеница.

У складу са својом друштвеном одговорношћу Музеј града Новог Сада своје програме осмишљава и реализује са тежњом да најширој јавности омогући да сагледа сегменте културног и историјског наслеђа и о томе створи индивидуална знања.

Следећи овакав приступ, Музеј града Новог Сада постаје место сусрета различитих идеја, место интеркултуралног дијалога и најразличитијих доживљаја културе.

За више од 60 година постојања у Музеју града Новог Сада је прикукпљено и у њему се чува преко 60 хиљада предмета који представљају материјална сведочанства о животу његових најранијих становника, о турбулентним историјским догађајима, о привредном и друштвеном развоју града, о култури становања, естетским начелима и уметничким изражавањима становника Новог Сада.

Део предмета из богатог фундуса Музеја представљен је јавности у оквиру сталних поставки у центалној згради и депандансама, као и организацијом тематских изложби. Поред изложбене делатности, Музеј организује и друге видове програма, као што су смотре докуметнарних и научних филмова, промоције књига, креативне радионице намењене најмлађим суграђанима и слично, а све у циљу обогаћивања културне понуде града Новог Сада.

Партнери на пројекту