О пројекту

Културно-туристичка рутa „Знамените жене у култури и науци“- дизајнирање искуства кроз заједничку руту и производ

О
пројекту

Мисија, визија и циљеви руте

Партнери и буџет:

  • Музеј Града Новог Сада (219.946,00 еур)
  • РЕОК Музеј, Сегедин  (134.800,00 еур)
  • Еуротендер, Сегедин   (56.810,00 еур)
  • Укупан буџет: 411.355,00 еур

Главни циљ пројекта:

Јачање и диверзификација прекограничне туристичке понуде Мађарске и Србије кроз стварање заједничке културно-туристичке руте која ће повећати број посетилаца, унапредити туристичко искуство и промовисати културно наслеђе које се односи на познате жене у науци и култури

Главни циљеви и задаци пројекта:

Задатак 1: Стратешки документ Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци (дефинисање концепта руте, менаџмент и маркетиншки модел)

Задатак 2: Мултимедијална, високотехнолошка интерактивна холограмска изложба која промовише живот и рад српских и мађарских познатих жена у култури и науци

Задатак 3: Мобилна апликација која настоји да пружи занимљиве информације о значајним женама на одабраним местима на рути, док ће посетиоци имати прилику да чују приче о њиховом животу и достигнућима (атракције и геолокације ће бити повезане са приче и приче)

Задатак 4: Платформа за брендирање жена у култури и науци – онлајн платформа за дигитално приповедање, која ће промовисати сва места и атракције на рути коју прате приче познатих жена и њихових достигнућа.

Резултати пројекта:

  1. Спроведене студије о знаменитим женама у култури и науци у Србији и Мађарској
  2. Креиран Стратешки документ Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци“
  3. Креирана брендинг платформа Културно-туристичке руте „Знамените жене у култури и науци“